Wednesday, May 21, 2008

Hadith.

Solat sunat dapat menutupi segala kekurangan yang mungkin wujud ketika mengerjakan solat fardu ini. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya amalan manusia yang mula-mula dihisab pada hari kiamat ialah solat mereka. Tuhan kita berfirman kepada para malaikat-Nya padahal Dia lebih mengetahui: Periksalah solat hamba-Ku! Sempurnakah atau kurang? Jika solatnya sempurna catatkanlah sebagai sempurna, dan jika terdapat sesuatu kekurangan Tuhan berfirman pula: Periksalah adakah hamba-Ku mempunyai amalan solat sunat? Jika dia mempunyai amalan solat sunat lalu Tuhan berfirman: Sempurnakanlah solat fardu hamba-Ku dengan solat sunatnya. Kemudian diperhitungkan amalan-amalan itu dengan cara demikian". (riwayat Abu Dawud di dalam Sunannya, Kitab al-Sholaah, hadis no: 733).

No comments:

Peta Pelawat